Vereniging Tera-Mai™ Reiki / Seichem
Home        Tera-Mai        Geschiedenis        Richtlijnen        Lidmaatschap        Klachten         Masters          Agenda         Nieuwsbrieven        Welkom op de website van de vereniging Tera-Mai™ Reiki / Seichem.Meer informatie kunt u vinden onder het kopje agenda.
Tijdens de 2e Algemene Ledenvergadering op 31 augustus is er een interimbestuur gekozen.Tera-Mai Reiki en Seichem Handleidingen van Kathleen Ann MilnerDe Vereniging TM Reiki / Seichem heeft het uitdrukkelijke alleenrecht van Kathleen Ann Milner
ontvangen voor de Nederlandse vertaling van de Nieuwe Handleidingen van Tera-Mai Reiki en Seichem.

In deze Nieuwe Handleidingen voor Tera-Mai Reiki en Seichem zijn alle vernieuwingen verwerkt van de afgelopen jaren.
In deze handleidingen zijn de handgetekende symbolen, healingen en

inwijdingsprocedures exact omschreven.
Tevens zijn delen die voorheen alleen bij de Tera-Mai Seichem werden gegeven, nu reeds bij de Tera-Mai Reiki van toepassing.

In Tera-Mai Reiki II en Tera-Mai Seichem II vindt je de uitbreiding met de nieuwe symbolen

Het bestuur van de Vereniging TM Reiki / Seichem beveelt u deze handleidingen van harte aan.

Voor leden en niet-leden: informatie kunt u aanvragen bij;

secretaris@teramai.nlHet Tera-Mai healing systeem van Kathleen Milner

De Vereniging TM Reiki / Seichem is in Nederland de enige erkende organisatie voor het Tera-Mai healing systeem.
De vereniging Tera-Mai vertegenwoordigt Kathleen Milner
en draagt zorg voor naleving van richtlijnen van het Tera-Mai healing systeem bij erkende MastersDe Vereniging TM Reiki / Seichem

Op 11 februari 2003 is de Vereniging TM Reiki / Seichem opgericht.

De vereniging verstrekt onder meer informatie aan de leden en naar buiten, geeft een nieuwsbrief uit,
organiseert bijeenkomsten en informeert over boeken, brochures en audiovisuele middelen.

Tera-Mai™ Reiki/Seichemmasters kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap.
Beoefenaars met Tera-Mai™ Reiki en/of Seichem 1 of 2 kunnen zich aanmelden als aspirant-lid.

Als bestuur van de vereniging zijn wij overtuigd van de grote waarde van het Healing Systeem van Kathleen Milner.
Om de kwaliteit van dit systeem in- en extern te waarborgen is een strikt volgen van de richtlijnen en de zuivere toepassing essentieel.
Alleen op deze manier kunnen de belangen van cliënten,cursisten en Masters optimaal worden gediend.Doelstellingen

De Vereniging TM Reiki/Seichem stelt zich dan ook statutair ten doel:
het beschermen en uitdragen van het Healing Systeem van Kathleen Ann Milner overeenkomstig de door haar gegeven standaard,
zoals deze in de Verenigde Staten van Amerika is vastgelegd onder de naam Tera-Mai™, alsmede het bewaren van de eenheid daarvan;
het behartigen van de belangen van de leden/uitdragers van het Healing Systeem van Kathleen Milner,
alles in de ruimste zin van het woord.De Standaard (verkorte versie)


De Tera-Mai™ Reiki en/of Seichem master dient voor het geven van
initiaties te beschikken over de volledige energie van het Healing Systeem.
De Tera-Mai™ Reiki en/of Seichem master mag initiaties geven zoals gegeven door
Kathleen Ann Milner, zonder enige toevoeging of weglating.


De Tera-Mai™ Reiki en/of Seichem master stelt zich regelmatig op de hoogte van
eventuele veranderingen van Kathleen Ann Milner gegeven wijzigingen in deze richtlijnen via haar website
dan wel via de vereniging TM Reiki / Seichem.
Voor nadere uitleg van de richtlijnen dienen de oorspronkelijke richtlijnen in de Engelse taal,
zoals deze in de Verenigde Staten van Amerika door Kathleen Ann Milner zijn vastgelegd onder de naam:
"Tera-Mai™ United States Patent and Trademark Office, nr. 2036.704, class 41,first use 6-11-1995, registred Feb. 11, 1997).Het interimbestuur is als volgt samengesteld:

Logo
Erna Langezaal-Weekhout,
voorzitter:
tel.06-20038260

voorzitter@teramai.nl

Logo
Kees de Wit,
penningmeester:
tel.06-49633879

penningmeester@teramai.nl

Logo
Adri Nobel,
secretaris:correspondentie:
tel.0224-552310

secretaris@teramai.nl

Logo
Martin Wijker,
ledenadministratie en website:
tel.0255-531918

ledenadministratie@teramai.nl
Het bestuur streeft ernaar om u zo spoedig mogelijk te antwoorden.
Soms echter werkt het internet niet zoals we verwachten en
komt uw bericht niet bij het desbetreffende bestuurslid of
komt het antwoord niet bij u aan.
Als u geen reactie ontvangt, aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat:  secretaris@teramai.nl